Dubingiai.info

Dubingių legendos

Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

Interneto svetainė dubingiai.info (toliau – svetainė) yra Viešosios įstaigos „Genčių genealogija“ nuosavybė. Viešoji įstaiga „Genčių genealogija“ (toliau – mes) saugo bei gerbia Jūsų privatumą ir užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti.

Šios privatumo politikos tikslas – informuoti Jus, kokius asmens duomenis mes renkame, kaip juos renkame, tvarkome bei saugome vykdydami svetainės veiklą.

Pasilikdami ir naudodamiesi svetaine, Jūs sutinkate su mūsų privatumo politikos sąlygomis.

Patvirtiname, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes vadovaujamės Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, priežiūros institucijos ir kitų kompetentingų institucijų nurodymais bei rekomendacijomis.

Asmens duomenų valdytojas

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Viešoji įstaiga „Genčių genealogija“, kurio registracijos adresas yra Ąžuolyno g. 1, Dubingiai, Molėtų r. sav., Lietuva; įmonės kodas 304176333; tel. +370 611 57922; el. paštas info@gengen.lt.

Renkami asmens duomenys

Mes galime rinkti ir tvarkyti šiuos asmens duomenis:

− bendra informacija ir kontaktiniai duomenys, pvz., vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas, adresas;

− atsiliepimai apie mūsų paslaugas; 

− įvairūs Jūsų prašymai;

− el. laiškų ir pokalbių turinys;

(visus šiuos duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų, o tai reiškia, kad Jūs suteikėte šiuos duomenis mums laisva valia);

− Jūsų nuotraukos ar vaizdo įrašai, daryti įvairių renginių, susitikimų metu arba užfiksuoti viešojoje vietoje (šie duomenys nėra susiejami su konkrečiu asmeniu ir supažindinimo tikslais naudojami mūsų svetainės viešuose informaciniuose pranešimuose).

Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai

Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja asmens duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis asmens duomenų saugojimas.

Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga mūsų teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Jūsų asmens duomenys saugomi ne ilgiau kaip 5 (penkerius) metus. Vėliau nebereikalingi asmens duomenys yra sunaikinami.

Automatiniai duomenų tvarkymo įrankiai (slapukai)

Mes naudojame automatinius duomenų rinkimo įrankius ir skaitmenines stebėjimo technologijas, kad rinktume informaciją apie Jūsų veiklą mūsų svetainėje.

Slapukai

Mes naudojame slapukus kad pagerintume Jūsų patirtį mūsų svetainėje. Slapukas – tai nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė išsaugo Jūsų kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje, kai joje apsilankote. Slapukų pagalba analizei skirti duomenys renkami anonimiškai. Surinkti duomenys padeda suprasti vartotoją ir reguliariai gerinti teikiamų paslaugų kokybę.

Būtini slapukai yra saugomi Jūsų naršyklėje, nes jie yra būtini ir užtikrinantys pagrindines svetainės funkcijas ir saugumo ypatybes. Šie slapukai nesaugo jokios asmeninės informacijos.

Nebūtini, trečiųjų šalių slapukai, kurie padeda mums analizuoti ir suprasti, kaip Jūs naudojatės šia svetaine. Trečiųjų šalių slapukai bus saugomi Jūsų interneto naršyklėje tik gavus Jūsų sutikimą.

Jūs turite teisę atsisakyti šių nebūtinų slapukų. Tačiau kai kurių iš šių slapukų atsisakymas gali paveikti Jūsų naršymą bei gebėjimą naudotis visomis mūsų svetainės funkcijomis.

„Google Analytics“ paslaugos

Mūsų svetainė renka duomenis apie tai, kaip mūsų vartotojai naudoja mūsų svetainę. Šie duomenys daugiausia renkami naudojant „Google Analytics“ teikiamas paslaugas, kurių nuostatos taikomos.

Siekiant apsaugoti nuo netinkamo naudojimo, mes galime naudoti „Google Invisible reCAPTCHA“, kuris renka informaciją apie aparatinę ir programinę įrangą, pvz., įrenginio ir programos duomenis, taip pat unikalius interneto identifikavimo duomenis, pvz., IP adresą, ir siunčia šiuos duomenis „Google“ analizei.

Naudodamiesi svetaine Jūs sutinkate teikti „Google Analytics“ savo asmens duomenis, kad ji patikrintų sąžiningumą ir įgyvendintų priemones, būtinas tik saugiam svetainės naudojimui.

Rekomenduojame susipažinti su „Google Analytics“ paslaugų privatumo politika „Kaip „Google“ naudoja duomenis, kai naudojatės mūsų partnerių svetainėmis arba programomis“, esančia adresu www.google.com/policies/privacy/partners/.

Asmens duomenų saugumo užtikrinimo priemonės

Mes užtikriname tinkamą asmens duomenų saugojimą; imamės priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui.

Nustačius asmens duomenų saugumo pažeidimus, mes imamės neatidėliotinų priemonių užkertant kelią neteisėtam asmens duomenų tvarkymui.

Jūsų teisės

Jūs turite teisę prašyti prieigos prie apie Jus turimos asmens informacijos. Tačiau prieš suteikiant tokią informaciją mes turime patikrinti Jūsų tapatybę. Jūs turite teisę prieštarauti asmens duomenų tvarkymui, atšaukti sutikimą, prašyti ištrinti ar ištaisyti savo asmens duomenis arba nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, ir teisę į duomenų perkeliamumą.

Jei norite prašyti prieigos prie savo duomenų, ištrinti arba ištaisyti duomenis arba nesutikti su asmens duomenų tvarkymu arba pasinaudoti savo duomenų perkeliamumo teisėmis, susisiekite su mumis.

Jei naršote internete ir jei norite, kad Jūsų apsilankymo mūsų svetainėje metu nebūtų tvarkomi jokie asmens duomenys per slapukų paslaugas, rekomenduojame įjungti privatų naršymą savo interneto naršyklėje.

Maloniai prašome dėl iškilusių klausimų pirmiausia kreiptis į mus, kad galėtume kuo greičiau juos išspręsti.

Jei manote, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant Jūsų teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo „Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai“.

Asmens duomenų gavėjai

Mes, tvarkydami asmens duomenis, įsipareigojame laikytis konfidencialumo. Informacija gali būti atskleista kitoms šalims tik dėl teisėtų priežasčių. Informacija taip pat gali būti suteikta kitoms šalims Jūsų prašymu.

Socialinės žiniasklaidos priemonės

Informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių Like ir Follow naudojimą, kitą komunikaciją ir slapukus), kontroliuoja tų socialinių tinklų valdytojai.

Rekomenduojame susipažinti su trečiųjų šalių privatumo pranešimais ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Baigiamosios nuostatos

Mes galime periodiškai atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo interneto svetainėje https://dubingiai.info. Ši Privatumo politika įsigalioja nuo 2022 m. balandžio 19 d.