Dubingiai.info

Dubingių legendos

Archeologinis Dubingių piliavietės paveldas

paveldas archeologinis dubingiai

Jis ne tik turtingas, bet ir slėpiningas, pateikęs istorikams ir istorijos mylėtojams ne vieną staigmeną.

Šiek tiek istorijos

Išlikę piliavietės inventoriai liudija, kad Radvilų rūmai buvo mūriniai, dviejų aukštų, turėjo rūsius, bokštą ir kitokias patalpas. XV a. p. p. ten buvo pastatyta Vytauto Didžiojo funduota bažnyčia, kurią kalvinistu tapęs Mikalojus Radvila Rudasis 1565 m. perdavė evangelikams reformatams. 1620 m. Jonušo VI Radvilos iniciatyva senosios bažnyčios vietoje buvo pastatyta nauja, didelė, renesanso stiliaus vienabokštė mūrinė bažnyčia.

Nuo XVII a. pradžios Dubingių evangelikų reformatų šventovę buvo siekiama paversti Radvilų giminės mauzoliejumi. Kristupas Radvila (1585–1640), pabaigęs Jonušo Radvilos pradėtas bažnyčios statybas, Vilniaus meistrams užsakė marmuro sarkofagus. Juose bažnyčios rūsyje Kristupas palaidojo iškiliausius savo garsios giminės atstovus: bažnyčios steigėją Jonušą Radvilą, tituluotą Biržų ir Dubingių kunigaikštį Mikalojų Radvilą Rudąjį, Mikalojų Radvilą Juodąjį ir vienintelę moterį – pastarojo žmoną Elžbietą. 2003 m. pradėjus archeologinius tyrinėjimus išaiškėjo, kad evangelikų reformatų bažnyčios viduje ir išorėje laidota maždaug XV a. pab.– XVIII a.

Surasti Radvilų palaikai

Didžiulis įvykis, iš naujo pažadinęs garsą apie šlovingą Dubingių praeitį – 2004 m. kasinėjimų metu centrinėje bažnyčios dalyje, po buvusiu Dievo stalu rasta Radvilų kapavietė. Kasinėjant pilies rūsius buvo rasta sudaužytų marmuro sarkofagų liekanų su Radvilų inicialais. Archeologiniams darbams vadovavo dr. Albinas Kuncevičius, juose dalyvavo istorikai Rimantas Jankauskas, Rimvydas Laužikas, Gintautas Striška. Šie mokslininkai ir atskleidė Dubingių paslaptis. Jie spėjo, kad XVII a. viduryje, Rusijos caro armijos kazokų pulkams siaubiant Lietuvą, mauzoliejus Dubingių šventovėje buvo išplėštas, o palaikai išniekinti. Vėliau kažkas iš Radvilų giminės surinko protėvių kaulus ir perlaidojo juos slaptavietėje po tos pačios bažnyčios grindimis. Ši kapavietė ilgai buvo nežinoma, nors Radvilų palikuonys ir po kelių šimtmečių jos ieškojo. Laidojimo vieta buvo aptikta po nuodugnių archeologinių kasinėjimų, o 8 asmenų palaikai identifikuoti.

Įrengta nauja kripta

Dubingių piliavietėje Evangelikų reformatų bažnyčios poapsidinės kriptos, įrengtos Kristupo Radvilos laikais, vietoje buvo įrengta nauja kripta. Joje 2009 m. iškilmingai perlaidoti šios garsios giminės atstovų palaikai. Ceremonijoje dalyvavo Lietuvos valstybės vadovai, svečiai iš Lenkijos ir reformatų kunigai. Virš kriptos pritvirtinta antkapinė lenta, ant jos išgraviruotas epitafijos tekstas, sukurtas sekant XVI – XVII a. epitafijų tekstų stilistika.

Dubingiu piliavietes paveldas

Išsamiau apie archeologiją Dubingių piliavietėje

Žiūrėkite:

Skaitykite: